FAQs Complain Problems

राजपत्र

विवरण दस्तावेज मिति
विद्यालय शिक्षा संचालन कार्यविधि २०७६ (दोस्रो संसोधन २०७९) PDF icon विद्यालय शिक्षा सञ्रचालन कार्यविधि २०७६ को दोस्रो संशोधन २०७९ Final.pdf Saturday, December 3, 2022 - 12:52
खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बन्धि नीति-२०७९ PDF icon खिजिदेम्बा गापा सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बन्धि नीति-२०७९.pdf Thursday, December 1, 2022 - 16:38
आमा घर सञ्चालन कार्यविधि २०७९ PDF icon आमा घर सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf Thursday, December 1, 2022 - 16:32
एम्बुलेन्स सचांलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो ससोंधन)२०७९ PDF icon एम्बुलेन्स सचांलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो ससोंधन)२०७९.pdf Friday, November 25, 2022 - 12:15
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७६ प्रथम संशोधन २०७८ PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७६ प्रथम संशोधन २०७८.pdf Wednesday, June 29, 2022 - 11:37
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप इकाईको न्यायिक कार्य प्रक्रिया सम्बन्धि कार्यविधि–२०७५ PDF icon 9 Nayik Samiti Karyabidhi.pdf Sunday, December 5, 2021 - 12:40
विद्यालय शिक्षा सञ्रचालन कार्यविधि २०७६ को प्रथम स‌ंशोधन २०७७ PDF icon विद्यालय शिक्षा सञ्रचालन कार्यविधि २०७६ को प्रथम स‌ंशोधन २०७७.pdf Monday, October 11, 2021 - 10:15
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ . PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७८.pdf Thursday, July 22, 2021 - 16:15
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ । PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf Thursday, July 22, 2021 - 15:15
गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ PDF icon गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७.pdf Wednesday, April 7, 2021 - 10:15

Pages