FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

विवरण दस्तावेज मिति
खिजीदेम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon खिजीदेम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf Sunday, June 25, 2023 - 12:38
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम PDF icon नीति कार्यक्रम २०८०.pdf Sunday, June 25, 2023 - 00:00
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०..pdf Sunday, June 25, 2023 - 00:00
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf Sunday, June 25, 2023 - 00:00
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको आ.व २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य PDF icon बजेट बक्तव्य २०८०.pdf Sunday, June 25, 2023 - 00:00
प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय, २०८० PDF icon प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी २०८०.pdf Sunday, June 18, 2023 - 12:55
सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि,२०८० PDF icon सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि,२०८०.pdf Wednesday, May 31, 2023 - 16:33
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि,२०८० PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि,२०८०.pdf Wednesday, May 31, 2023 - 16:33
विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०८० PDF icon विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०८०.pdf Wednesday, May 31, 2023 - 16:32
विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०८० PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०८०.pdf Wednesday, May 31, 2023 - 16:30

Pages