FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फलाटे - चर्नालु -दोलु-भुसिङा सडक स्तारोन्नती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना!!

७७/७८ 11/11/2020 - 12:54

चन्डेश्वोरी कोप हुदै तोरी बारी कुन्डली सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना!!

७७/७८ 11/09/2020 - 20:10

गाउँ कार्यपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 07/28/2020 - 21:06

दरभाउ स्वीकृत गर्ने अशयकाे सूचना - स्यानिटरी प्याड (Procurement Of Sanitary Pad)

७६/७७ 06/22/2020 - 11:25

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना(Land Development For Rural Municipal Executive Building)

७६/७७ 06/22/2020 - 11:13

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना(Land Development For Rural Municipal Executive Building)

७६/७७ 06/22/2020 - 11:13

गाउँ कार्यपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना !! (Invitation For the Bid of Construction of Rural Municipal Executive Building at Khijifalate ).)

७६/७७ 06/08/2020 - 12:52

सेनीटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!

७६/७७ 06/04/2020 - 11:37

सेनीटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराम २०७७

७६/७७ 06/03/2020 - 16:27 PDF icon सेनीटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराम २०७७.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !! (Invitation For the Bid of Land Development for Rural Municipal Executive Building.)

७६/७७ 06/03/2020 - 14:07 PDF icon jpg2pdf (3).pdf