FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति परिवर्तन गरिएको बारे !!

७७/७८ 03/01/2021 - 14:39

लिखु -भुसिंगा सडक कालोपत्रेका सफल बोलपत्रदाताहरुलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना(दोस्रो पटक प्रकाशित ) !

७७/७८ 02/22/2021 - 14:33

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति परिवर्तन गरिएको बारे !!

७७/७८ 02/11/2021 - 19:08

लिखु - भुसिंगा सडक कालोपत्रे बोलपत्र अन्तर्गत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना!!

७७/७८ 02/07/2021 - 13:00

फलाटे - चर्नालु -दोलु-भुसिङा सडक स्तारोन्नती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना!!

७७/७८ 01/20/2021 - 20:25

चन्डेश्वोरी कोप हुदै तोरी बारी कुन्डली सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना!!

७७/७८ 01/17/2021 - 11:51

खिजीफलाटेमा ५ सैया अस्पताल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना !

७७/७८ 01/13/2021 - 12:50

लिखु - भुसिंगा सडक कालोपत्रे बोलपत्र आव्हानको सुचना!! (Upgrading Of Likhu-Bhusinga Road, (Dhade-Ragane-Khiji chandeshwori-Phalate Section)(Chainage 2+650 km to 10+660 km)khijifalate Okhaldhunga

७७/७८ 12/08/2020 - 12:03

फलाटे - चर्नालु -दोलु-भुसिङा सडक स्तारोन्नती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना!!

७७/७८ 11/11/2020 - 12:54

चन्डेश्वोरी कोप हुदै तोरी बारी कुन्डली सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना!!

७७/७८ 11/09/2020 - 20:10