FAQs Complain Problems

वडा कर्मचारिहरु

पद फाेटाे वडा नं. इमेल फाेन नं.
देवी ध्वज सुनुवार वडा सचिव 1 ward1.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२९३१०९७
गणेश जंग रायमाझी वडा सचिव 7 ward7.khijeedembarm2073@gmail.com ९८६२२४१००१
सजंय लामा वडा सचिव 2 ward2.khijeedembarm2073@gmail.com ९८६०१९८८६०
खिला राज सुनुवार वडा सचिव 5 ward5.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४७९०३३१३
बिर कुमार सुनुवार वडा सचिव 4 ward4.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२९२९३९०
गणेश जंग रायमाझी वडा सचिव 8 ward7.khijeedembarm2073@gmail.com ९८६२२४१००१
खिला राज सुनुवार वडा सचिव 3 ward3.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४७९०३३१३
अर्पण सुनुवार वडा सचिव 6 ward6.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४९६४७७६१
मिङमार शेर्पा वडा सचिव 9 ward9.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२९३९२७४