FAQs Complain Problems

वडा नं. १

वडा नं. १ को जनप्रतीनिधिहरु
१    वडाअध्यक्ष    सरोज कुमार सुनुवार        ९८४१७०८८४६
२    वडा सदस्य    देवी बहादुर भुजेल        ९८६४४९१८६५
३    वडा सदस्य    अर्जुन कुमार श्रेष्ठ        ९८६०७९५८६४
४    वडा सदस्य    निर्मला देवी सुनुवार        
५    वडा सदस्य    शोभा वि.क    

Population: 
२३५१
Ward Contact Number: 
९८६९७४५४१२