FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नवराज शर्मा दोरंगा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
श्याम कुमार खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा khijeedembarm2073@gmail.com 9751068666
युबराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत khijeedembarm2073@gmail.com ९७५१०६८६६६
सुवास पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत paudelsubas255@gmail.com ९८६३०१३०१२
अजय पौडेल खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२७८००५०
टेक नारायण यादव सहायक लेखापाल 9862822850
राम बहादुर खड्का लेखापाल
लाेकेन्द्र फुयाल ना. प. शे. प्रा. पशु पन्छि विकास शेवा शाखा lokendraprd1@gmail.com ९८६७८०८३११
रमेश श्रेष्ठ का. स. pramodshrestha89@gmail.com 9843790052
डम्बर बहादुर रजन मगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.khijeedemba@gmail.com /khijeedembarm2073@gmail.com 9863013012
गंगा श्रेष्ठ लेखा अधिकृत लेखा शाखा khijeedembarm2073@gmail.com ९७४८६४२७८९
नारायण पुरी प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा suchanaadhikari@khijidembamun.gov.np ९८४४४२११४२
र्इ. लाल बहादुर थापा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9848530059
रामचन्द्र शाह स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४४०९९६४३
प्रदिप पौडेल ना.सु योजना शाखा ९८४२९६६६०२
सुर्य प्रकाश सुनुवार रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा pmepkhijidemba@gmail.com 9851017722
निर कुमार बस्नेत शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४२०७१२४२
सुनिल महतो सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४००३२६८२
फरिस श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा shresthanishan2072@gmail.com 9862808118
बाबुराम घिमिरे नायब सुब्बा प्रशासन शाखा ९८६३८७८९०९
चक्र प्रसाद आचार्य कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा khijeedembarm2073@gmail.com ९८४९६१४०४४
रुपेश यादव असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9865291787
चम्पा राई स.म.वि.नि
दिपक राज भट्ट प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा deepakbt011@gmail.com ९८४९८१४५२७
नवराज घिमिरे ना.प.स्वा.प्रा पशु शाखा pashu.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२५४३७४८
सन्तोष गौतम उद्यम विकास सहजकर्ता gautam6755@gmail.com 9843005691
मञ्जु सुनुवार का. स. 9823519076
बिसाल धमला का. स. 9803537134