FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
डम्बर बहादुर रजन मगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao.khijeedemba@gmail.com /khijeedembarm2073@gmail.com 9863013012
इन्द्र प्रसाद गौतम स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा healthsection.khijeedembarm2073@gmail.com ९८५२८४०५९३
ई .निरन्जन कार्की इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९७१४३७८
ई .दिनेश हुमागाई सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा ito.khijeedembarmun@gmail.com ९८४९६७००८९
सुर्य प्रकाश सुनुवार रोजगार संयोजक pmepkhijidemba@gmail.com 9851017722
दिपक घिमिरे लेखापाल लेखा शाखा acc.khijeedemba@gmail.com ९८६२६१०८३५
बिनाेद ढकाल ना. प्रा. स. कृषि विकास शाखा dhakalbinod30@gmail.com ९८४२९४०२३०
बुद्धि राज मुलिचा श्रोत व्यक्ति (शिक्षा ) शिक्षा शाखा khijidemba.edu@gmail.com 9842939671
यम कुमार आले मगर आ.ले.प सहायक लेखा शाखा kumaryam667@gmail.com ९८६२८१५९६८
फरीस श्रेष्ठ सहायक रोजगार संयोजक रोजगार शाखा pmepkhijidemba@gmail.com ९८६२८०८११८
मिना सुनुवार ना.प.स्वा.प्रा पशु विकास शाखा ९८४९५२८७२०
मणिराज तामाङ एम . आई .एस अपरेटर एम.आई .एस शाखा maniraj.khijidemba2019@gmail.com ९८४९४४६९३३
डेट राज पहाडी खानेपानी सरसफाइ टेक्निसियन प्राविधिक शाखा bishu.kp@gmail.com 9842899688
सन्तोष गौतम उद्यम विकास सहजकर्ता gautam6755@gmail.com 9843005691
नवराज घिमिरे ना.प.स्वा.प्रा पशु शाखा pashu.khijeedembarm2073@gmail.com ९८४२५४३७४८
लोक बहादुर तामाङ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२९३११४३
सिमोन घिमिरे उद्यम विकास सहजकर्ता ९७४६८११८१४
मिलन सुनुवार असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२९३६२८८
प्रेम बहादुर तामाङ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६२२८२१५२
लोक बहादुर सुनुवार असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६४२७५८६६
देवी ध्वज सुनुवार फिल्ड सहायक एम.आई .एस शाखा sunuwardevidhoj@gmail.com ९८४२९३१०९७
गंगाराम सुनुवार कार्यालय सहयाेगी ९८६७८०८५९१
संजय लामा फिल्ड सहायक एम.आई .एस शाखा
देव नारायण श्रेष्ठ कार्यालय सहयाेगी ९८४३३१३४९०