FAQs Complain Problems

राजपत्र

विवरण दस्तावेज मिति
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ PDF icon 7 Ambulance Sanchalan Karyabidhi.pdf Tuesday, April 21, 2020 - 10:14
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शैक्षिक अनुदान कार्यविधि– २०७५ PDF icon 12 Samudayak Schook Ko Karyabidhi (1).pdf Tuesday, April 21, 2020 - 03:41
विभिन्न निकायबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भई आएका भवन निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon 8 Sarkari Bhaban Karyabidhi.pdf Tuesday, April 21, 2020 - 03:41
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ PDF icon 14 Karyasampadan Karyabidhi.pdf Tuesday, April 21, 2020 - 01:26
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको संघ संस्था तथा समुह संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon 10 Sang sastha Karyabidhi.pdf Tuesday, April 21, 2020 - 01:23
विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७६ PDF icon 15 Education Karyabidhi_0.pdf Saturday, April 11, 2020 - 11:37
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाकाे सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७७ PDF icon सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf Wednesday, January 15, 2020 - 10:42
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ को पहिलो स‌ंशोधन २०७६ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ को पहिलो स‌ंशोधन २०७६.pdf Thursday, January 2, 2020 - 11:37

Pages