FAQs Complain Problems

खिजिदेम्वा गाउँपालिकाको ऐन नियम संग्रह २०७६

खिजीदम्वा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण ऐन , नियम ,कार्यविधि तथा नियमावलीहरुको संग्रह .