FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७६/७७ 04/21/2020 - 16:58 PDF icon 1 Prashakaya Karyabidhi Ain.pdf
खिजिदेम्वा गाउँपालिकाको ऐन नियम संग्रह २०७६ ७६/७७ 02/02/2020 - 13:07 PDF icon खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको ऐन नियम संग्रह २०७६.pdf
खिजीदेम्वा गाउँपालिकाकाे टाेल विकास समिति गठन तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि ,२०७६ ७६/७७ 12/26/2019 - 11:37 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५ - Copy.pdf
आर्थिक विधयेक ७६/७७ 08/12/2019 - 11:46 PDF icon अर्थिक विधेयक.pdf
बिनियोजन ऐन ७६/७७ 08/12/2019 - 11:07 PDF icon बिनियोजन ऐनको नमूना.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बधि कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/14/2018 - 17:09 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
खिजीदेम्वा गाउँपालिका ओखलढुंगा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन २०७५ ७४/७५ 06/14/2018 - 15:23 PDF icon खिजिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुंगा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन २०७५.pdf

Pages