FAQs Complain Problems

खिजीदेम्वा गाउँपालिका भु-उपयाेग वर्गिकरण आधार र मापदन्ड -२०७९ उपलब्ध सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: