FAQs Complain Problems

दलित बालबालिका भत्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि;शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

- जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वा कार्ड