FAQs Complain Problems

खिजीदेम्मिवा गाउँपालिका अन्तितर्गत मिति २०७६-११-०७ देखि २०७६-११-१५ गते सम्म संचालन भएको निशुल्क एकीकृत घुम्ती तथा स्वास्थ्य शिबिर र जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको प्रगति प्रतिवेदन !!

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: