FAQs Complain Problems

खिजीदेम्बा गाउँपालिका रोजगार केन्द्रको बेरोजगार व्यक्तिहरुले न्युनतम रोजगारीको लागि आवेदन भर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: