FAQs Complain Problems

खिजीदेम्बा गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कृषि सहकारी ,कृषि समूह तथा फर्महरुलाई आधुनिक कृषि यन्त्रीकरण ( हाते ट्रयाक्टर , आधुनिक मौरी घार,मकै छोडाउने मेसिन ,हजारी स्प्रिन्क्ल) विभिन्न जात जातिका बिउबिजन वितरण कार्यक्रम