FAQs Complain Problems

खिजीदेम्गाबा उँपालिकाकामा Corona Virus ( COVID-19) बाट बच्नका लागि प्रचार-प्रसार सामग्री सहित सचेतनामुलक घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुदै श्रदेय अध्यक्ष श्री बेद बहादुर रोका सहितको टोलि !