विधुतिय शु-शासनमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाकाे प्रयास.......

सुचना तथा जानकारिकाे लागी वेव सार्इट कत्तिकाे प्रभावकारि छ ?

अति प्रभावकारि छ ।
82% (27 votes)
थाेरै प्रभावकारि छ।
6% (2 votes)
प्रभावकारि छैन ।
12% (4 votes)
Total votes: 33