विधुतिय शु-शासनमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाकाे प्रयास.......

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्याम कुमार खड्का कार्यकारी अधिकृत प्रशासन शाखा khijeedembarm2073@gmail.com 9751068666
टेक नारायण यादव सहायक लेखापाल 9862822850
रामचन्द्र शाह स्वास्थ्य अधिकृत ९८४४०९९६४३
र्इ. लाल बहादुर थापा इन्जिनियर 9848530059
राम बहादुर खड्का लेखापाल
फरिस श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर shresthanishan2072@gmail.com 9862808118
लाेकेन्द्र फुयाल ना. प. शे. प्रा. पशु पन्छि विकास शेवा शाखा lokendraprd1@gmail.com ९८६७८०८३११
बिनाेद ढकाल ना. प्रा. स. कृषि विकास शाखा dhakalbinod30@gmail.com ९८४२९४०२३०
रमेश श्रेष्ठ का. स. pramodshrestha89@gmail.com 9843790052
मञ्जु सुनुवार का. स. 9823519076
बिसाल धमला का. स. 9803537134