विधुतिय शु-शासनमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाकाे प्रयास.......