विधुतिय शु-शासनमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाकाे प्रयास.......

सूचना तथा समाचार

छात्रावृत्ति सम्वन्धमा

खिजिदेम्वा गाउँ पालिका अन्तरगत रहेकाे गाँउशिक्षा समितिकाे वैठकमा भएकाे सहमति अनुरुप यस अा व मा वितरण गरिने छात्रवृत्तिको लागि तपसिल अनुसारकाे सूचना प्रकासन गरिएकाे  छ । नियमानुसार निवेदन दर्ता गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।

सामाजिक परिचालकको लागि सुचना

दस्तावेज: 

Pages