विधुतिय शु-शासनमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाकाे प्रयास.......

दाेस्राे गाँउसभाका कार्य प्रगति प्रस्तुत गरियाे ।

खिजिदेम्बा गाँउपालिकाको दोस्रो गाउसभा सम्पन्न .
आ‍. व. २०७४/०७५ का लागि खिजीदेम्वा गाउपालिका अोखलढुँगाले विनियोजित गरेको विकास निर्माण कार्यक्रमहरुको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन सहितको गाउँसभाले गरेका निर्णयको समष्टिगत रुप निम्नानुसार रहेका छन।

Pages